Thẻ: bể xi mạ

Gia công Co, Cút Nhựa PP

HÀN BỒN BỂ NHỰA PP

bể chứa nước thải 50m3

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHỰA PP

bể mạ điện nhà máy thép

BỂ MẠ ĐIỆN

bể chứa hoá chất pp trắng

BỂ CHỨA HOÁ CHẤT

LINE CASCADE RINSE TANK

Plastic Plating Tank

bể chứa dung dich

BỂ XI MẠ NHỰA PP