Trang chủ / Tin tức

Tin tức

NHỰA HDPE PHI 100MM

NHỰA HDPE PHI 100MM Nhựa HDPE Phi 100mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 90MM

NHỰA HDPE PHI 90MM Nhựa HDPE Phi 90mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 80MM

NHỰA HDPE PHI 80MM Nhựa HDPE Phi 80mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 70MM

NHỰA HDPE PHI 70MM Nhựa HDPE Phi 70mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 60MM

NHỰA HDPE PHI 60MM Nhựa HDPE Phi 60mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 50MM

NHỰA HDPE PHI 50MM Nhựa HDPE Phi 50mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 40MM

NHỰA HDPE PHI 40MM Nhựa HDPE Phi 40mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 30MM

NHỰA HDPE PHI 30MM Nhựa HDPE Phi 30mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

NHỰA HDPE PHI 20MM

NHỰA HDPE PHI 20MM Nhựa HDPE Phi 20mm được chúng tôi sản xuất và nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc. ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 300MM – NHỰA PA PHI 300MM

CÂY NHỰA PA 300MM – NHỰA PA PHI 300MM Cây nhựa PA 300mm – Nhựa PA Phi 300mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 290MM – NHỰA PA PHI 290MM

CÂY NHỰA PA 290MM – NHỰA PA PHI 290MM Cây nhựa PA 290mm – Nhựa PA Phi 290mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 280MM – NHỰA PA PHI 280MM

CÂY NHỰA PA 280MM – NHỰA PA PHI 280MM Cây nhựa PA 280mm – Nhựa PA Phi 280mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 270MM – NHỰA PA PHI 270MM

CÂY NHỰA PA 270MM – NHỰA PA PHI 270MM Cây nhựa PA 270mm – Nhựa PA Phi 270mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 260MM – NHỰA PA PHI 260MM

CÂY NHỰA PA 260MM – NHỰA PA PHI 260MM Cây nhựa PA 260mm – Nhựa PA Phi 260mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 250MM – NHỰA PA PHI 250MM

CÂY NHỰA PA 250MM – NHỰA PA PHI 250MM Cây nhựa PA 250mm – Nhựa PA Phi 250mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 240MM – NHỰA PA PHI 240MM

CÂY NHỰA PA 240MM – NHỰA PA PHI 240MM Cây nhựa PA 240mm – Nhựa PA Phi 240mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 230MM – NHỰA PA PHI 230MM

CÂY NHỰA PA 230MM – NHỰA PA PHI 230MM Cây nhựa PA 230mm – Nhựa PA Phi 230mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 220MM – NHỰA PA PHI 220MM

CÂY NHỰA PA 220MM – NHỰA PA PHI 220MM Cây nhựa PA 220mm – Nhựa PA Phi 220mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 210MM – NHỰA PA PHI 210

CÂY NHỰA PA 210MM – NHỰA PA PHI 210MM Cây nhựa PA 210mm – Nhựa PA Phi 210mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 200MM -NHỰA PA PHI 200MM

CÂY NHỰA PA 200MM – NHỰA PA PHI 200MM Cây nhựa PA 200mm – Nhựa PA Phi 200mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 190MM – NHỰA PA PHI 190MM

CÂY NHỰA PA 190MM – NHỰA PA PHI 190MM Cây nhựa PA 190mm – Nhựa PA Phi 190mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 180MM – NHỰA PA PHI 180MM

CÂY NHỰA PA 180MM – NHỰA PA PHI 180MM Cây nhựa PA 180mm – Nhựa PA Phi 180mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 170MM – NHỰA PA PHI 170MM

CÂY NHỰA PA 170MM – NHỰA PA PHI 170MM Cây nhựa PA 170mm – Nhựa PA Phi 170mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 160MM – NHỰA PA PHI 160MM

CÂY NHỰA PA 160MM – NHỰA PA PHI 160MM Cây nhựa PA 160mm – Nhựa PA Phi 160mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 150MM – NHỰA PA PHI 150MM

CÂY NHỰA PA 150MM – NHỰA PA PHI 150MM Cây nhựa PA 150mm – Nhựa PA Phi 150mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 140MM – NHỰA PA PHI 140MM

CÂY NHỰA PA 140MM – NHỰA PA PHI 140MM Cây nhựa PA 140mm – Nhựa PA Phi 140mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 130MM – NHỰA PA PHI 130MM

CÂY NHỰA PA 130MM – NHỰA PA PHI 130MM Cây nhựa PA 130mm – Nhựa PA Phi 130mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 120MM – NHỰA PA PHI 120MM

CÂY NHỰA PA 120MM – NHỰA PA PHI 120MM Cây nhựa PA 120mm – Nhựa PA Phi 120mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 110MM – NHỰA PA PHI 110MM

CÂY NHỰA PA 110MM – NHỰA PA PHI 110MM Cây nhựa PA 110mm – Nhựa PA Phi 110mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức

CÂY NHỰA PA 100MM – NHỰA PA PHI 100MM

CÂY NHỰA PA 100MM – NHỰA PA PHI 100MM Cây nhựa PA 100mm – Nhựa PA Phi 100mm là loại nhựa cứng có độ bền va đập cao, dễ gia công ...

Chi tiết tin tức