tấm nhựa pe 10mm

Tấm nhựa pe cắt ra theo kích thước yêu cầu của khách hàng

Tấm nhựa pe cắt ra theo kích thước yêu cầu của khách hàng