Thẻ: nhựa pe cây

HDPE D300

Cây nhựa tròn phi 300mm, 350mm, 400mm