Thẻ: gia công bồn xi mạ

hệ thống bồn xi mạ

BỒN XI MẠ NHỰA PP

sơ đồ xử lý khí thải

THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

bể chứa nước thải 50m3

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHỰA PP

bể chứa dung dich

BỂ XI MẠ NHỰA PP