Thẻ: thớt nhựa thực phẩm

ngoài màu trắng, thớt nhựa còn nhiều màu sắc khác sử dụng trong nhiều nghành khác nhau

SẢN XUẤT THỚT NHỰA

Thớt nhựa dày 50x800mm

THỚT NHỰA TRẮNG