Thẻ: thớt nhựa pe trắng

thớt nhựa trắng dày 80mm

THỚT NHỰA TRẮNG PE

Thớt 100m chế biến tôm

THỚT NHỰA PE TRẮNG