Thẻ: thớt nhựa pe 100mm

Thớt 100m chế biến tôm

THỚT NHỰA PE TRẮNG

Thớt nhựa pe 30-40-50mm

THỚT NHỰA PE TRÒN