Thẻ: thớt nhựa nhà hàng

ngoài màu trắng, thớt nhựa còn nhiều màu sắc khác sử dụng trong nhiều nghành khác nhau

SẢN XUẤT THỚT NHỰA

Thớt 100m chế biến tôm

THỚT NHỰA PE TRẮNG