Thẻ: thớt nhựa dày 140mm

thớt nhựa chặt thịt 100mm

THỚT NHỰA DÀY 100MM