Thẻ: thớt nhựa chặt thịt

thớt nhựa trắng dày 80mm

THỚT NHỰA TRẮNG PE

ngoài màu trắng, thớt nhựa còn nhiều màu sắc khác sử dụng trong nhiều nghành khác nhau

SẢN XUẤT THỚT NHỰA

Thớt 100m chế biến tôm

THỚT NHỰA PE TRẮNG

thớt nhựa chặt thịt 100mm

THỚT NHỰA DÀY 100MM