Thẻ: sản xuất hdpe cây tròn

NHỰA HDPE PHI 40MM

CÂY NHỰA TRÒN 40MM

NHỰA HDPE PHI 30MM

CÂY NHỰA TRÒN 30MM

NHỰA HDPE PHI 20MM

CÂY NHỰA TRÒN 20MM