Thẻ: nhựa tròn phi 270mm

NHỰA HDPE PHI 270MM

CÂY NHỰA TRÒN 270MM