Thẻ: nhựa tròn phi 240mm

NHỰA HDPE PHI 240MM

CÂY NHỰA TRÒN 240MM