Thẻ: nhựa tròn phi 230mm

NHỰA HDPE PHI 230MM

CÂY NHỰA TRÒN 230MM