Thẻ: nhựa tròn phi 220mm

NHỰA HDPE PHI 220MM

CÂY NHỰA TRÒN 220MM