Thẻ: nhựa tròn phi 20mm

NHỰA HDPE PHI 20MM

CÂY NHỰA TRÒN 20MM