Thẻ: nhựa tròn phi 140mm

NHỰA HDPE PHI 140MM

CÂY NHỰA TRÒN 140MM