Thẻ: nhựa tròn phi 130mm

NHỰA HDPE PHI 130MM

CÂY NHỰA TRÒN 130MM