Thẻ: nhựa tròn đặc 70mm

NHỰA HDPE PHI 70MM

CÂY NHỰA TRÒN 70MM