Thẻ: nhựa tròn đặc 40mm

NHỰA HDPE PHI 40MM

CÂY NHỰA TRÒN 40MM