Thẻ: nhựa tròn đặc 270mm

NHỰA HDPE PHI 270MM

CÂY NHỰA TRÒN 270MM