Thẻ: nhua 300mm

cây nhựa phi 30mm

Cây Nhựa Tròn PE

HDPE D300

Cây nhựa tròn phi 300mm, 350mm, 400mm