Thẻ: gia cong be nhua

GIA CÔNG BỒN BỂ NHỰA PP

bể chứa nước thải pp ghi

BỂ CHỨA NƯỚC THẢI NHỰA PP