Thẻ: cay nhua phi 300mm

cây nhựa phi 30mm

Cây Nhựa Tròn PE

Nhựa PE cây tròn phi 150mm

CÂY NHỰA PE PHI 10MM ĐẾN 350MM

HDPE D300

Cây nhựa tròn phi 300mm, 350mm, 400mm