Thẻ: cay nhua pe phi 240mm

Nhựa PE cây tròn phi 150mm

CÂY NHỰA PE PHI 10MM ĐẾN 350MM