Thẻ: cây hdpe tròn đặc 50mm

NHỰA HDPE PHI 50MM

CÂY NHỰA TRÒN 50MM