Thẻ: cây hdpe tròn đặc 300mm

NHỰA HDPE PHI 300MM

CÂY NHỰA TRÒN 300MM