Thẻ: cây hdpe tròn đặc 250mm

NHỰA HDPE PHI 250MM

CÂY NHỰA TRÒN 250MM