Thẻ: cây hdpe tròn đặc 20mm

NHỰA HDPE PHI 20MM

CÂY NHỰA TRÒN 20MM