Thẻ: cây hdpe tròn đặc 130mm

NHỰA HDPE PHI 130MM

CÂY NHỰA TRÒN 130MM