cây nhựa PE phi 450mm màu đen

cây nhựa PE phi 450mm màu đen

cây nhựa PE phi 450mm màu đen