cây nhựa HDPE phi 280mm

cây nhựa HDPE phi 280mm

Cây nhựa tròn PE màu trắng, đường kính từ 10mm đến 500mm