Thẻ: thớt nhựa dày 130mm

thớt nhựa chặt thịt 100mm

THỚT NHỰA DÀY 100MM