Thẻ: sửa chữa bồn chứa axit

hệ thống bồn xi mạ

BỒN XI MẠ NHỰA PP

sơ đồ xử lý khí thải

THÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI

bể chứa nước thải 50m3

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHỰA PP

bồn chứa hoá chất

Bồn Chứa Hoá Chất Nhựa PP