Thẻ: nhựa 350mm

HDPE D300

Cây nhựa tròn phi 300mm, 350mm, 400mm